Optički nišani | Capriolo Hunting Skip to main content

You are here

Optički nišani

Optički nišan se montira na pušku ili pištolj i daje mogućnost da vidimo uvećanu sliku mete i da pomoću nišana na optici ispalimo precizan hitac.
Postoje različite vrste optičkih nišana u zavisnosti od vrste oružja na koji se montiraju. Tako imamo optičke nišane koji su pogodni za puške, pištolje, sačmarice, vazdušne puške i slično. U zavisnosti od snage uvećanja, postoje optički nišani varijabilne i fiksne snage. Fiksni optički nišani su na primer 4×20; 4×32; 6×42; 6×40, dok su varijabilni 3-9×40; 1.5-6×42; 3-18×50; 2.5-15×56. Prvi brojevi označavaju snagu uvećanja, na primer 4x znači da ćemo kroz optiku, posmatrani predmet videti četiri puta veće. Kod varijabilnih optičkih nišana moguće je podešavanje snage uvećanja bilo kog broja na mogućem opsegu u zavisnosti od potreba i uslova. Drugi deo oznake x20, x32, x42, x40, x50, x56 označava prečnik objektiva izraženog u milimetrima.

Šta je MOA?
Podešavanje nišana odnosno krsta se vrši okretanjem kupole. Jedinica raspona su minuti od ugla ili skraćeno MOA (Minutes of Angle). Klikovi na kupolama se razlikuju od modela a mogu biti u koracima od 1, 1/2 ali najčešće je 1/4 ili 1/8 inča na sto jardi.
Svetlost se prenosi kroz optiku ali uz određene gubitke. Uglavnom, oko 90 procenata dostupne svetlosti dospe do oka kroz optiku. Što je veća snaga uvećanja, manje svetlosti stiže do oka, a što je veći prečnik objektiva optike, to će više svetla uspeti da uhvati. Takođe, povećanjem uvećanja na rasponu smanjuje se količina svetlosti.

Olakšanje oka
Bitan parametar kod optičkih nišana je razdaljina oka a samim tim i glave od sočiva optičkog nišana. Ova razdaljina se naziva i olakšanje oka (Eye Relief). Kod pušaka sa jačim trzajem ova razdaljina je veća kako ne bi došlo do povrede prilikom opaljivanja.
Različiti optički nišani imaju različito vidno polje koje se meri u metrima i predstavlja realnu dužinu između leve i desne strane gledišta sa određenom snagom uvećanja. Što je podešena veća snaga uvećanja vidno polje će biti manje.

Saveti, iskustva, interesantne stvari o lovu, ribolovu

dvogledi
Lov

Dvogledi su svakako jedan od najvrednijih delova lovačke opreme. Ide se do toga da je dvogled u rangu sa puškom, pa se i kaže da je puška alat koji se u lovu poslednji koristi.