Kalendar lova | Capriolo Hunting Skip to main content

You are here

Kalendar lova

 

TRAJANJE LOVNE SEZONE NA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI

 

 

Određene vrste lovostajem zaštićene divljači love se u sledećem periodu lovne godine:

Redni broj

VRSTA
Srpski naziv

VRSTA
Naučni naziv

POL DIVLJAČI

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI (MAMMALIA) - KRUPNA DIVLJAČ

1.

Divokoza

Rupicapra rupicapra

divojarac

divokoza i divojare
 

01.07.-31.01.

01.09.-31.01.

2.

Muflon

Ovis musimon

muflon

muflonka i muflonsko jagnje

01.01.-31.12.

01.10.-31.01.

3.

Srna

Capreolu capreolus

srndać

srna i lane

15.04.-30.09.

01.09.-31.01.

4.

Jelen evropski, jelen obični

Cervus elaphus

jelen

košuta i jelensko tele

01.08.-15.02.

01.08.-15.02.

5.

Jelen lopatar

Cervus dama

Jelen lopatar

košuta i jelenče

01.09.-15.02.

01.09.-15.02.

6.

Jelen virdžinijski

Odocoileus virginianus

jelen virdžinijski

košuta i jelensko tele

01.09.-15.02.

01.09.-15.02.
 

7.

Divlja svinja

Sus scrofa

vepar

krmača

nazime (do 60kg)

15.04.-28.02.

01.07.-31.12.

15.04.-28.02.

 

Redni broj

VRSTA
Srpski naziv

 

VRSTA
Naučni naziv

 

TRAJANJE LOVNE SEZONE

SISARI (MAMMALIA) - SITNA DLAKAVA DIVLJAČ
 

1.

Zec

Lepus europaeus

15.10.- 30.11.

2.

Divlja mačka**

Felis silvestris

01.07.- 28.02.

3.

Kuna belica

Martes foina

01.10.- 28.02.

4.

Kuna zlatica

Martes martes

01.10.- 28.02.
 

5.

Jazavac

Meles meles

01.07.- 28.02.

6.

Suvi puh

Glis glis

01.08.- 28.02.
 

7.

Ondatra

Ondatra zibethica

01.01.- 31.12.

8.

Veverica

Sciurus vulgaris

01.08.- 28.02.

9.

Rakunoliki pas

Nyctereutes procyonoides

01.01.- 31.12.
 

10.

Nutrija

Myocastor coypus

01.01.- 31.12.
 

11.

Lasica

Mustela nivalis

lovostaj tokom cele godine

12.

Mrki tvor

Mustela putorius

lovostaj tokom cele godine

SISARI (MAMMALIA) - KRUPNE ZVERI
 

1.

Vuk*

Canis lupus

01.01.- 31.12.
 

2.

Šakal

Canis aureus

01.01.- 31.12.
 

3.

Lisica

Vulpes vulpes

01.01.- 31.12.
 

PTICE (AVES) - PERNATA DIVLJAČ

1.

Divlja patka kržulja, krdža

Anas crecca

01.09.- 28.02.

2.

Divlja patka zviždara
 

Anas penelope

01.09.- 28.02.
 

3.

Divlja patka gluvara
 

Anas platyrhynchos

01.09.- 28.02.
 

4.

Divlja patka pupčanica, grogotovac

Anas querquedula

01.09.- 28.02.
 

5.

Divlja patka riđoglava

Anas ferina

01.09.- 28.02.
 

6.

Divlja guska lisasta

Anser albifrons

01.10.- 28.02.

7.

Divlja guska glogovnjača

Anser fabalis

01.10.- 28.02.
 

8.

 Šumska šljuka***

Scolopax rusticola

01.10.- 31.01.

9.

Divlji golub grivnaš

Columba palumbus

01.08.- 28.02.

10.

Gugutka

Streptopelia decaocto

01.08.- 28.02.

11.

Prepelica

Coturnix coturnix

01.08.- 30.09.

12.

Poljska jerebica

Perdix perdix

15.10.- 30.11.

13.

Fazan iz slobodne prirode

Phasianus colchicus

01.10.- 31.01.

14.

Crna liska

Fulica atra

01.09.- 28.02.

15.

Barska kokica

Gallinula chloropus

01.09.- 28.02.

16.

Sojka

Garrulus glandarius

01.08.- 28.02.

17.

Gačac

Corvus frugilegus

01.08.- 28.02.
 

18.

Veliki kormoran****

Phalacrocorax carbo

01.01.- 31.12.

19.

Jastreb kokošar****

Accipiter gentilis

01.01.- 31.12.
 

20.

Siva čaplja****

Ardea cinerea

01.01.- 31.12.
 

21.

Siva vrana****

Corvus cornix

01.01.- 31.12.
 

22.

Svraka****

Pica pica

01.01.- 31.12.
 

Napomena:

* - vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na delovima teritorije Autonomne pokrajne Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

** -  vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači, osim na teritoriji Autonomne pokrajne Vojvodine gde se štiti kao strogo zaštićena divlja vrsta;

*** - vrsta se štiti kao lovostajem zaštićena vrsta divljači na područjima do 500 m nadmorske visine;

**** - vrste koje korisnik lovišta može da lovi isključivo radi sprečavanja šteta u lovištima na površini registrovanog ribnjaka i u lovištima, u skladu sa planskim dokumentom korisnika lovišta.

Saveti, iskustva, interesantne stvari o lovu, ribolovu

lov_na_stuku
Ribolov

Štuka se pre svega hrani manjom ribom, što proizilazi iz njene prirode, kao grabljivice. Vreba skrivena među biljem u vodi i kada spazi plen, munjevito reaguje. Lovi ribe, rakove, žabe, ptice… Građa tela, snažno i veliko repno peraje joj omogućava veliku početnu brzinu, od čak 10m u sekundi.